Wczytuję dane...
Regulamin


REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO FOXSHOP.PL

§ 1

Postanowienia ogólne

1.       Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów na odległość na terenie Rzeczypospolitej Polskiej , za pośrednictwem internetu.

2.       Informacje na temat towarów sklep FOXSHOP.PL zamieszcza na stronie http://www.FoxShop.pl

3.       Sklep obsługiwany jest przez przeglądarki internetowe Internet Explorer, Mozilla Firefox, Opera, Google Chrome.

§ 2

Oferta

1.      Przedmiotami transakcji prowadzonych poprzez strony transakcji w sieci Internet są produkty wymienione w ofercie, przedstawione na stronie www Sklepu Internetowego  FOXSHOP.PL  w chwili składania zamówienia.

2.       Wszystkie ceny towarów znajdujących się w Sklepie są podane w polskich złotych i zawierają podatek VAT (ceny brutto).

3.       Produkty oferowane w sklepie są fabrycznie nowe i posiadają wymagane atesty i zezwolenia dopuszczające do obrotu na terenie Polski.

4.      Opisy produktów mają charakter informacyjny, podstawą do reklamacji zakupionego towaru co do parametrów technicznych, kompletności części, koloru itp. jest  specyfikacja producenta.

5.       Zawartość Sklepu Internetowego FOXSHOP.PL nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 543 Kodeksu Cywilnego.

6.       Wszystkie wymienione produkty i nazwy, filmy są używane w celach identyfikacyjnych i mogą być zastrzeżonymi znakami towarowymi odpowiednich właścicieli.

§ 3

Właściciel sklepu

1.      Właścicielem sklepu internetowego FOXSHOP.PL znajdującego się na stronie http://www.FoxShop.pl  jest PINKFOX Dorota Cyrańska,  43-300 Bielsko-Biała ul. Sobieskiego 105/311,  NIP: 553-240-78-45, REGON: 362595790

§ 4

Składanie i przyjmowanie zamówień

1.      Zamówienia może dokonać osoba pełnoletnia lub firma. Składanie zamówień w Sklepie Internetowym FOXSHOP.PL odbywa się poprzez wypełnienie formularza zamówienia  znajdującego się na stronie produktu po uprzedniej rejestracji lub bez rejestracji.

2.      Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 14,00, oraz złożone w dni wolne rozpatrywane będą od  godziny 8.00  następnego dnia pracy.

3.      Za zamówienie przyjęte do realizacji rozumie się zamówienie złożone w formie pisemnej ( e-mail info@foxshop.pl ) lub telefonicznie, potwierdzone przez naszego  konsultanta i potwierdzone wysłaniem dokumentu ProForma, lub emaila potwierdzającego.

4.      Sklep FOXSHOP.PL zastrzega sobie prawo odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyny,  które nie zostało potwierdzone, dokument ProForma generuje się  automatycznie lub jest wysyłany drogą mailową  i  jest podstawą do regulowania należności.

5.      Złożenie zamówienia przez Nabywcę i prawidłowe potwierdzenie zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem Sklepu Internetowego FOXSHOP.PL  do wystawienia  faktury VAT bez konieczności uzyskania podpisu Nabywcy, 

6.      Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez firmę PINKFOX Dorota Cyrańska  danych osobowych zawartych w zamówieniu,  zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych Dz.U.Nr 133 poz. 883.

7.      W przypadku większych zamówień sklep FOXSHOP.PL zastrzega sobie prawo do ich realizacji w osobnych partiach o czym klient będzie poinformowany.

8.      W momencie wysyłki zamówionych produktów, Kupujący otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą szczegóły dotyczące przesyłki, adres internetowy strony  umożliwiającej kontrolę przesyłki oraz szczegółowe instrukcje dotyczące odbioru przesyłki od kuriera.

9.      Umowa kupna-sprzedaży towaru pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym zawierana jest w chwili dokonania akceptacji zamówienia przez Kupującego, którego potwierdzenie  przyjęcia otrzymał od Sprzedającego na podany w zamówieniu adres poczty elektronicznej, a w przypadku zamówień telefonicznych potwierdzenia przez  Kupującego  zawartości wypełnionego przez przedstawiciela Sprzedawcy formularza oraz  potwierdzenia zawartości zamówienia po jego odczytaniu.   

10.     Dowodem sprzedaży w Sklepie internetowym jest faktura VAT wystawiana przez Sprzedawcę Kupującemu i wysyłana na podany przez Kupującego adres. 

§ 5

Korygowanie i anulowanie zamówień

1.      Korygowanie zamówień: na prośbę klienta, przekazaną e-mailem lub telefonicznie, można dokonać zmian w złożonym zamówieniu - oczywiście jeśli zamówienie nie zostało  jeszcze zrealizowane.

2.      Stan realizacji zamówienia: aby sprawdzić stan realizacji zamówienia, należy skontaktować się poprzez email lub telefonicznie z handlowcem. Handlowiec udzieli informacji  o stopniu zaawansowania w kompletacji zamówienia.

3.      Rezygnacja z zamówienia: jeśli zamówienie nie zostało jeszcze skompletowane (to znaczy zamówiony towar nie został jeszcze wysłany do nas od naszych dostawców) -  można zamówienie anulować drogą emailową lub telefonicznie. W każdym takim przypadku handlowiec odpowiedzialny za realizację zamówienia musi sprawdzić stan jego  realizacji i określić, czy istnieje możliwość odstąpienia od zamówienia.

4.      W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia z przyczyn zależnych od sklepu internetowego FOXSHOP.PL bądź producenta, kwota która została wpłacona na  konto sprzedającego zostanie zwrócona w całości na konto kupującego.

5.      Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt  niebezpieczny (Dz.U.2014.827), Kupujący będący Konsumentem, może zrezygnować (w drodze odstąpienia) z produktu zakupionego w Sklepie internetowym bez podania przyczyny,  składając stosowne oświadczenie na piśmie w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pisma zawierającego  oświadczenie o odstąpieniu.

6.      W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie  niezmienionym. (chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu), tj. w okresie liczonym od dnia wydania Konsumentowi produktu nie może dojść do:

a)      mechanicznego uszkodzenia produktu (w szczególności: obicie, pęknięcie, zalanie), lub 

b)      wystąpienia braku jakiegokolwiek z tych elementów produktu, które stanowią jego integralną część w znaczeniu technologicznym lub funkcjonalnym, chyba, że powyższe  nastąpiło w wyniku niezgodności produktu z umową w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2002r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie  Kodeksu Cywilnego.

c) Brak możliwości zwrotu Towaru „na zamówienie” czyli towaru o wymiarach innych niż standartowe, posiadającego elementy dekoracyjne (gładka przednia płyta itp.)  lub w kolorze , z datą realizacji zamówienia powyżej 20 dni roboczych.

7.       Produkt podlegający zwrotowi powinien być zapakowany w sposób umożliwiający jego bezpieczny transport. Produkt powinien być wysłany nie później niż w terminie 14  dni od daty odstąpienia. W celu ułatwienia procedury zwrotu produktu prosimy o  skontaktowani się ze sklepem internetowym FOXSHOP.PL celem ustalenia szczegółów  zwrotu produktu.

8.  Foxshop.pl zastrzega sobie brak możliwości zwrotu Towaru na zamówienie, czyli Towaru zamawianego na wyłączne życzenie klienta (Kolor na życzenie Klienta, dodatkowe otwory w grzejnikach lub zasobniku, nietypowa szerokość lub wysokość)    

§ 6

Realizacja zamówień

1.      Zamówione produkty dostarczane są do Kupującego za pośrednictwem podmiotu świadczącego usługi kurierskie. Wysyłka towaru następuje w przeciągu od 1 do 5 dni  (Jeśli towar jest dostępny na magazynie) po potwierdzeniu wpłaty na konto, chyba że przy produkcie na stronach sklepu podany był inny termin dostawy. W przypadku  braku towaru w magazynie centralnym, Klient jest natychmiast informowany o tym fakcie i związanym z tym wydłużeniem czasu realizacji zamówienia.

2.      Koszt transportu widoczny jest w momencie składania zamówienia na stronie internetowej FOXSHOP.PL, Istnieje możliwość indywidualnego ustalenia kosztów transportu,  przy zamówieniu powyżej dwóch produktów. Należy zaznaczyć podczas składania zamówienia opcję "inne".

3.      Przed odebraniem przesyłki od kuriera, Kupujący powinien  sprawdzić, czy przesyłka nie uległa uszkodzeniu podczas transportu. Należy zwrócić szczególną uwagę na stan  taśm i plomb zabezpieczających przesyłkę, rozerwania oraz wszelkie wgniecenia opakowania zewnętrznego oraz obecności naklejek ostrzegawczych.

4.     W przypadku gdy uszkodzone jest opakowanie przesyłki, plomby i/lub taśmy zabezpieczające, bądź sam towar lub też otrzymany produkt jest niekompletny, Kupujący  powinien odmówić przyjęcia przesyłki (dla płatności gotówką przy odbiorze). Przy innej formie płatności Kupujący powinien sporządzić protokół szkody w obecności kuriera.  Protokół szkody powinien zawierać: 

·         wyszczególnienie uszkodzeń (rozerwania, wgniecenia opakowania) oraz ewentualnych braków,

·         informacje o zabezpieczeniach (wewnętrznych i zewnętrznych) przesyłki,

·         informację o naklejkach ostrzegających, w szczególności  „Góra dół”,

·         datę i godzinę doręczenia.

5.  Protokół szkody" musi zostać przesłany e-mail na adres info@foxshop.pl do 7 dni roboczych. Na podstawie protokołu rozpatrywana jest reklamacja. Jeżeli przesyłka nie zostanie sprawdzona w momencie odbioru (przy kurierze) i nie zostanie spisany protokół szkody - reklamacja nie będzie rozpatrzona. Oryginał protokołu szkody musi zostać u odbiorcy przesyłki, a następnie dostarczony do firmy PINKFOX Dorota Cyrańska  43-300 Bielsko-Biała ul. Sobieskiego  105/311

6.   Dodatkowo Kupujący powinien niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą w celu wyjaśnienia zaistniałej sytuacji oraz podjęcia odpowiednich działań jeszcze w obecności kuriera.

7.  Dedykowany Transport Foxshop towaru "na zamówienie" jest realizowany z oddziałów dystrybucyjnych producenta lub dystrybutora i następuje w chwili wpłynięcia towaru na magazyn. Informujemy że foxshop.pl nie ma informacji "dzień wczesniej" o planowanej dostawie

w razie takiej konieczności prosimy o kontakt przed złożeniem zamówienia , towar wysyłany jest  sekwencyjnie w zalezności kiedy schodzi z produkcji w przypadku kiedy klient chce całość zamówienia jednym transportem prosimy o wybór innej moetody wysyłki lub odbioru w punktach.

8.  Dedykowany Transport z Oddziałów realizowany jest od godz. 7:00 do godz. 16:00 z oddziałów w całej Polsce lub Magazynu centralnego usługa nie zawiera wnoszenia grzejników przez kierowcę a jedynie wypakowanie towaru na plac z samochodu dostawczego.

§ 7

Formy płatności

1.     Wyboru sposobu płatności dokonuje Kupujący w momencie złożenia zamówienia.

2.     Przewiduje się następujące formy płatności:

·       płatność gotówką przy odbiorze

·       płatność gotówką za pobraniem – Kupujący przy odbiorze przesyłki od kuriera dokonuje płatności kwoty będącej sumą kosztów ceny produktu, dostawy

·       przedpłata przelewem na rachunek bankowy Sprzedawcy – Kupujący wpłaca na numer konta podany w potwierdzeniu zamówienia kwotę będącą sumą kosztów ceny  produktu, dostawy,

§ 8

Reklamacje i gwarancje

Zalecamy, aby skorzystali Państwo z możliwości sprawdzenia zawartości przesyłki w obecności kuriera  - opakowania zewnętrznego jak i stanu wewnętrznego. W razie jakichkolwiek zastrzeżeń możliwe jest spisanie protokoły szkody. Jeśli kurier nie będzie dysponował odpowiednimi formularzami, można spisać go ręcznie. Kurier ma obowiązek poczekać na wykonanie tych czynności - jest to w cenie przesyłki, za którą Państwo płacą. Protokół szkody może okazać się pomocnym elementem podczas rozpatrywania reklamacji z tytułu uszkodzeń czy zaginięcia paczki podczas transportu. Niedokonanie powyższych czynności nie wpłynie na Państwa ewentualną reklamację.

1.     W przypadku niezgodności towaru z umową Kupujący powinien niezwłocznie poinformować o tym Sklep internetowy FOXSHOP.PL, wysyłając e-mail pod adres  info@FoxShop.pl, lub telefonicznie, a następnie na koszt Sprzedawcy przesłać reklamowany produkt za pośrednictwem firmy kurierskiej wraz z pismem określającym  charakter niezgodności towaru z umową oraz zawierającym żądanie usunięcia określonej niezgodności.  

2.     W przypadku uszkodzenia towaru warunki postępowania określa § 6 punkt 3,4,5,6.

3.     W Przypadku uszkodzenia Towaru który był "na zamówienie"  nie z winy klienta, towar zamawiany jest ponownie co wiąże się z przełużeniem czasu realizacji zamówienia o określony czas podany przez sprzedawcę FOXSHOP.PL

a ewentulane roszczenia nalezy kierować do spedytora.

4.     Czas reakcji na zgłoszoną reklamację wynosi 2 dni robocze. Czas realizacji reklamacji (wymiana, ewentualnie naprawa sprzętu) wynosi 14 dni roboczych. Czas realizacji  reklamacji może się wydłużyć w zależności od dostępności towaru w magazynach dostawców.

5.     Wszystkie produkty oferowane w Sklepie internetowym FOXSHOP.PL posiadają gwarancję jakości producenta bądź importera, która jest realizowana na terenie  Rzeczpospolitej Polskiej. Szczegółowe warunki gwarancji są określone na karcie gwarancyjnej wystawionej przez gwaranta, którą Kupujący otrzymuje wraz z produktem.

6.     Warunkiem korzystania z gwarancji jakości jest uruchomienie i montaż zamówionego produktu przez pracowników autoryzowanego serwisu producenta danego produktu,  chyba że dokument gwarancji stanowi inaczej.

7.     Okres gwarancji każdego produktu widnieje w jego opisie na stronie internetowej FOXSHOP.PL lub na załączonej do produktu karcie gwarancyjnej.

8.     Wszelkie roszczenia wynikające z realizacji uprawnień z tytułu udzielonej gwarancji jakości należy kierować bezpośrednio do podmiotów udzielających gwarancji jakości.

9.     Jeżeli produkt nie posiada karty gwarancyjnej producenta, podstawę gwarancji stanowi dowód zakupu.

§ 9

Postanowienia końcowe

1.     Złożenie zamówienia w Sklepie internetowym oznacza zaakceptowanie postanowień niniejszego regulaminu w wersji obowiązującej w dniu złożenia zamówienia. 

2.      Zawartość Internetowego Sklepu FOXSHOP.PL  nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu kodeksu cywilnego art. 543 . Wszelkie informacje na temat sprzętu w ofercie  Internetowego Sklepu FOXSHOP.PL są zgodne z danymi katalogowymi producentów. Sklep FOXSHOP.PL zastrzega sobie prawo do ewentualnych błędów.

3.     Rozstrzygnięcie ewentualnych sporów powstałych między Sprzedawcą a Kupującym, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu  na siedzibę Sprzedawcy.  

4.      Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.

5.      Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.

6.      Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.05.2016 i  jego postanowienia stosuje się do wszystkich zamówień złożonych po tym dniu.