Wczytuję dane...
Polityka prywatności

Polityka Prywatności

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych od Państwa przez sklep internetowy FoxShop, prowadzony pod adresem foxshop.pl (dalej zwaną Witryną) przez PINKFOX – Dorota Cyrańska z siedzibą w Bielsku-Białej, przy ul. Sobieskiego 105/311 (dalej zwanego Sklepem Internetowym).


Sklep internetowy dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia poszanowania Państwa prywatności i ochrony udzielonych informacji osobowych podczas korzystania z Witryny i dokonywania zakupów w ramach sklepu oraz w tym celu podejmuje wszelkie niezbędne działania.

Dane osobowe

Szanując Państwa Prywatność Chcielibyśmy poinformować, o zakresie przetwarzanych przez nas danych 

Sklep Internetowy korzysta z plików cookies, które mają na celu:

 • Zapewnienie bezpieczeństwa podczas korzystania z naszej Witryny (Witryna posiada bezpieczny certyfikat SSL na wszystkich podstronach) 
 • Ciągle ulepszanie świadczonych przez nas usług poprzez wykorzystanie danych do celów analitycznych i statystycznych
 • Poznanie Państwa preferencji na podstawie sposobu korzystania z naszej Witryny

Można określić warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w Państwa przeglądarce  Dowiedz się więcej op plikach Cookies

Na podstawie artykułu 13 ustawy RODO obowiązującej od 25.05.2018 roku, pragniemy poinformować że:

 • Administratorem Państwa danych jest Pinkfox - Dorota Cyrańska z siedzibą w Bielsku-Białej ul. Jana III Sobieskiego 105/311 o numerze NIP 553-240-78-45 kontakt z administratorem danych osobowych mozliwy jest pod numerem tel. (33) 445 40 22 Kontakt z Administratorem danych osobowych możliwy jest również za pośrednictwem adresu e-mail: info@foxshop.pl
 • Państwa dane osobowe będą chronione i przetwarzane w celu złożenia zamówienia, realizacji zamówienia, oraz wystawienia dokumentu sprzedaży, lub oferty handlowej  produktów oferowanych przez firmę Sklep Internetowy oraz w celu zbadania opinii o poziomie zadowolenia z przeprowadzonego zakupu. (Ankieta Dobrowolna)
 • Wszystkie Państwa Dane Osobowe są przechowywane i przetwarzane przez Sklep Internetowy z zachowaniem pełnych środków bezpieczeństwa, i spełniając wymagania polskiego prawa. Kładziemy szczególny nacisk aby zapewnić pełną wymaganą ich ochronę.
 • Nie udostępniamy żadnych danych osobowych innym podmiotom, poza sytuacją gdy takie przekazanie danych jest niezbędne do realizacji złożonego zamówienia.
 • Jeśli Państwo udzielili zgody na przetwarzanie danych mogą ją Państwo w każdej chwili wycofać (cofnięcie zgody oczywiście nie uchyli zgodności z prawem przetwarzania już dokonanego na jej podstawie)

Rodzaje Danych Osobowych i ich  Przechowywanie:

 • Dane Dotyczące zbadania opinii o poziomie zadowolenia z przeprowadzonego zakupu (po uprzedniej zgodzie)  Rodzaj danych to adres email i numer zamówienia - Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu (Art. 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO
 • Newsletter i Dane do celów Marketingowych (email, imię) po uprzedniej zgodzie  - Dane przechowywane są do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą na dalsze przetwarzanie jej danych w tym celu (Art. 6 ust. 1 lit. a) ZGODA
 • Prowadzenie Ksiąg Podatkowych i Rachunkowych (Imie, Nazwisko, Nazwa Firmy, NIP lub PESEL Adres Zamieszkania/ Prowadzenia Działalności) - Dane są przechowywane przez okres wymagany przepisami prawa nakazującymi przechowywanie ksiąg podatkowych (do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego, chyba ze ustawy podatkowe stanowią inaczej) lub rachunkowych (5 lat licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą) Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w zw. z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej tj. z dnia 17 stycznia 2017 r. (Dz.U z 2017 r. poz. 201) lub art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowości tj. z dnia 30 stycznia 2018 r. (Dz. U z 2018 r. poz 395)

Państwa Prawa:

 • Mają Państwo prawo żądania dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia sprzeciwu.
 • Mają Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych w dowolnym momencie, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie danych.
 • Mają Państwo prawo do wniesienia skargi, gdy przetwarzanie danych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 25 maja 2018 r. właściwym oragnem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 • Prawo do sprzeciwu dot. marketingu bezpośredniego - jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, osoba, której dane dotyczą, ma prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących jej danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.


Jakie dane zbiera sklep internetowy podczas rejestracji i dokonywania zakupów?

Sklep internetowy będzie od Państwa zbierał następujące dane osobowe za pośrednictwem Witryny oraz innych form komunikacji, w przypadku dokonywania zakupów i procesu rejestracji na Witrynie:

1) Imię i Nazwisko

2) Adres do Wysyłki Towaru

3) Dane do wystawienia FV (NIP Dane Teleadresowe)

4) Adres poczty elektronicznej,

5) Numer telefonu.


Podanie powyższych danych jest dobrowolne lecz konieczne dla dokonania Realizacji zamówienia i zakupu wybranego przez Państwa towaru.


Przysługuje Państwu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich poprawiania usunięcia, zaprzestania ich przetwarzania.

Marketing Sklepu Internetowego

 O ile Państwo wyraziliście na to zgodę (zapis do newslettera), podany przez Państwa adres e-mail będzie wykorzystywany w celach marketingowych produktów dostępnych na FoxShop.pl. Zgoda może być cofnięta w każdym czasie.

Środki techniczne i Państwa obowiązki

Sklep internetowy dokłada wszelkich możliwych starań, aby zabezpieczyć Państwa dane i ochronić je przed działaniami osób trzecich. Stosujemy wszelkie niezbędne zabezpieczenia serwerów, połączeń i Witryny w celu ochrony Państwa danych. Wszystkie połączenia związane z wykonywaniem przez Państwa płatności elektronicznych, i jakichkolwiek iinych interakcji będą następować za pośrednictwem bezpiecznego szyfrowanego połączenia SSL (zielona kłódka w pasku adresu)


Podjęte przez nas działania mogą okazać się jednak niewystarczające, jeżeli sami nie zachowają Państwo zasad bezpieczeństwa. W szczególności muszą Państwo zachować w poufności login i hasło do Witryny i nie udostępniać ich osobom trzecim. Proszę pamiętać, że sklep internetowy nie będzie zwracał się do Państwa o ich podanie (z wyjątkiem podania ich w trakcie logowania na Witrynie). W celu uniemożliwienia korzystania z państwa konta osobom nieuprawnionym prosimy się wylogować po zakończeniu korzystania z Witryny.

W jaki sposób możecie Państwo korzystać z przysługujących praw?

Macie Państwo możliwość podglądu i edycji Państwa danych, w każdym czasie, w ramach Witryny, po zalogowaniu się z użyciem adresu email oraz hasła. W sytuacji, gdy zapomnicie Państwo hasła lub wystąpienia innych problemów z logowaniem, prosimy o kontakt pod adresem: [e-mail].


Przysługuje Państwo prawo do żądania informacji o treści przechowywanych na Państwa temat danych, jak również prawo do żądania zmiany, zablokowania lub usunięcia danych, a także prawo do sprostowania błędów, uzupełnienia lub uaktualnienia Państwa danych. Macie Państwo również możliwość wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych w celach marketingowych. Prosimy w tym celu o kontakt pod adresem: info@foxshop.pl


 Inne strony internetowe

W ramach Witryny mogą pojawiać się okresowo linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od Witryny i nie są w żaden sposób nadzorowane przez sklep internetowy. Strony te mogą posiadać własne polityki dotyczące prywatności, z którymi zalecamy zapoznać się. Sklep internetowy nie ponosi odpowiedzialności za zasady postępowania z danymi w ramach tych stron.

 

Pytania i zastrzeżenia

Pytania i zastrzeżenia dotyczące niniejszej Polityki prywatności mogą być przez Państwa zadane pod adresem: info@foxshop.pl.